Powiat Sulecinski

Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie". Na realizację zadania Powiat pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W marcu 2019 r. Powiat rozstrzygnął postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu. Wykonawcą prac została firma MDS Michał Piekarski z Ownic. Umowę pomiędzy Powiatem, a firmą podpisano 20.03.2019 r. W wyniku realizacji inwestycji w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie powstanie obiekt, w którym odbywać się będzie kształcenie uczniów w kierunkach budowlanych, zarówno w zakresie wiedzy teoretycznej, jak i nauki praktycznej. W obiekcie tym młodzież uczyć się będzie w nowych kierunkach kształcenia, takich jak: murarz - tynkarz, technik budownictwa, betoniarz -zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter konstrukcji budowlanych. W warsztatach prowadzone będzie także kształcenie teoretyczne w branży budowlanej dla młodocianych pracowników. Uruchomione zostaną również kwalifikacyjne kursy zawodowe. W sali dydaktycznej odbywać się będą lekcje, w czasie których młodzież będzie mogła korzystać z prezentacji multimedialnych, środków audiowizualnych, tablic, pomocy szkolnych oraz wzorców materiałowych i sprzętowych. Sala ta wyposażona zostanie także w telewizor oraz komputery z dostępem do Internetu. W części dydaktycznej młodzież będzie przygotowywana teoretycznie w zakresie wiedzy technicznej, przepisów, bezpieczeństwa i higieny pracy. Sala zajęć praktycznych zostanie wyposażona w urządzenia i sprzęt budowlany, narzędzia i materiały oraz środki bhp i ochrony osobistej. W części praktycznej nauki zawodu uczniowie będą poznawać urządzenia, sprzęt i praktycznie uczyć się zawodu w kierunkach budowlanych. Część praktyczna wewnątrz budynku zostanie podzielona na przestrzeń zamkniętą - utwardzoną i nieutwardzoną oraz przestrzeń zewnętrzną otwartą: zadaszoną i niezadaszoną.
Planowany termin zakończenia projektu i oddania budynku do użytku to grudzień 2019 r.
Realizacja projektu dotyczącego modernizacji warsztatów budowlanych pozwoli zapełnić dotychczasową lukę, którą stanowi brak kierunków kształcenia związanych z budownictwem. Będzie także odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i krajowego rynku pracy.

logotypyzestaw_642

Powiat Sulęciński podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie„. Dofinansowanie w wysokości 823 727,99 zł zostało przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowity koszt projektu to 992 306,35 zł.
W ramach dofinasowania na bazie istniejącego budynku powstaną i zostaną wyposażone warsztaty budowlane. Dobudowane zostanie wejście oraz zadaszenie nad placem ćwiczeń. Warsztaty będą składały się z sali dydaktycznej, sali ćwiczeń zamkniętej i otwartej oraz części socjalnej. Sale zostaną wyposażone w środki audiowizualne, tablice, pomoce szkolne, wzorce materiałowe i sprzętowe, a zakupiony sprzęt techniczno-dydaktyczny będzie zgodny ze standardami wyposażenia opracowanymi przez MEN i CKE. Dzięki temu szkoła stanie się ośrodkiem egzaminacyjnym dla kwalifikacji z branży budowlanej.
Pozyskane dofinasowanie pozwoli na uruchomienie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej nowych kierunków kształcenia takich jak: murarz-tynkarz, technik budownictwa, betoniarz-zbrojarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter konstrukcji budowlanych oraz prowadzenie kształcenia teoretycznego w branży budowlanej dla młodocianych pracowników jak i uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla kwalifikacji:
• B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
• B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
• B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
• B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
• B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
• B.5. Montaż systemów suchej zabudowy
• B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
• B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych
Planowane działania zapełnią dotychczasową lukę, którą stanowi brak kierunków kształcenia związanych z budownictwem oraz będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego i krajowego rynku pracy.

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

ANKIETA

Czy odpowiadają Ci godziny urzędowania Starostwa Powiatowego w Sulęcinie?

ANKIETA

Które wydarzenie było dla powiatu sulęcińskiego najważniejsze w minionym roku?

ANKIETA

Skąd uzyskiwał/a Pan/i informacje przed wizytą w urzędzie na temat tego, jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka