Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Powołano nową radę

16-02-2015

Powołano nową radę

W dniu dzisiejszym została powołana Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego, którą wybrano w tajnym głosowaniu spośród przedstawicieli zgłoszonych wcześniej do rady przez instytucje pozarządowe.

Komisja Skrutacyjna w składzie: Adam Miglujewicz - przewodniczący, Bożena Gorczyca -Zapart.- członek, Danuta Blatkiewicz- członek, stwierdziła, że głosowanie w sprawie wyboru członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego przeprowadzone zostało w głosowaniu tajnym. Na podstawie listy obecności oraz policzenia obecnych na sali przedstawicieli na zebranie wyborcze do  PRDPP (przedstawiciel),  Komisja stwierdziła, że na ogólną liczbę 20 przedstawicieli na zebranie wyborcze do  PRDPP, na zebraniu w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru członków PRDPP wzięło udział 19 przedstawicieli.

Komisja rozdała przedstawicielom ostemplowane pieczęcią Starostwa Powiatowego 19 kart do głosowania. Po otwarciu urny i przeliczeniu kart, Komisja ustaliła, że oddano 19 głosów, z czego 19 głosów ważnych oraz 0 głosów nieważnych.

Głosy ważne oddano w następujący sposób:

Na kandydata Bartniak Wioletta oddano  12 głosów

Na kandydata Filipek Jacek oddano  8   głosów,

Na kandydata Gryz Aneta oddano 12 głosów,

Na kandydata Leszczyłowska Martyna oddano 12 głosów,

Na kandydata Lewicki Grzegorz oddano 10 głosów,

Na kandydata Niedopytała Krystyna oddano 1 głos,

Na kandydata Owczarczyk Magdalena oddano 10 głosów,

Na kandydata Przybylski Stanisław oddano 16 głosów,

Na kandydata Rekut Anna oddano 7 głosów,

Na kandydata Sławiak Agnieszka oddano 3 głosy,

Na kandydata Żarkowska-Terech Dagmara oddano 8 głosów.

Komisja stwierdziła, że wobec powyższego wyniku głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostali wybrani:

1. Przybylski Stanisław

2. Bartniak Wioletta

3.Gryz Aneta

4.Leszczyłowska Martyna

5.Owczarczyk Magdalena

6.Lewicki Grzegorz

Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

 

W galerii zdjęcia z posiedzenia /bez komentarzy/ 

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka