Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

68 lat temu Słońsk odzyskał wolność

05-02-2013

68 lat temu Słońsk odzyskał wolność

Obchody rocznicy wyzwolenia Słońska rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy udali się na plac przy Muzeum Martyrologii. Przy udziale pocztów sztandarowych, kompani honorowej wojska polskiego, zaproszonych gości, społeczeństwa Słońska i młodzieży szkolnej zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem ofiar hitlerowskiego faszyzmu.

Pomnik został ufundowany przez społeczeństwo Powiatu Sulęcińskiego w tysiąclecie państwa polskiego.  Dalsza część uroczystości została przeniesiona do centrum Słońska, gdzie pod obeliskiem upamiętniającym wyzwolenie miejscowości przedstawiciele związków niepodległościowych, władze wojewódzkie, powiatowe, gminne oraz zaproszeni na uroczystość goście z Luksemburga, Francji i Niemiec złożyli wieńce. Szczególnym miejscem w historii Słońska i martyrologii więźniów jest położony w lesie przy wyjeździe z miasta w kierunku Kostrzyna nad Odrą, cmentarz ofiar byłego obozu jenieckiego Sonnenburg. 3-go lutego 1945 roku hitlerowcy dokonali w Słońsku mordu na 819 więźniach z Belgii, Francji, Luksemburga, Holandii, Danii, Czech, Norwegii, Polski i Rosji. W 1995 roku Luksemburczycy ufundowali w pobliżu cmentarza bramę pomnik upamiętniającą wszystkie ofiary W tym miejscu odbyła się główna część uroczystości, którą otworzył gospodarz gminy Wójt Janusz Krzysków. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: poseł na sejm Bożena Sławiak, Wicewojewoda Janusz Świerepo, WiceambasadorWielkiego Księstwa Luksemburga Andre Flumanga, Radca Ambasady Białorusi Wasyl Czernik oraz Przewodniczący Żołnierzy Francuskich w Polsce Zygmunt Włodarczyk. W liście z okazji wyzwolenia Słońska Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart napisał między innymi : „Jako przedstawiciel Powiatu Sulęcińskiego, dziękuję władzom gminy oraz wszystkim mieszkańcom Słońska, którzy wiernie zachowują tragedię tamtej nocy. Mimo tego, że warunki międzynarodowe znacznie się zmieniły ludzkość nie ma prawa zapomnieć okrucieństwa II wojny światowej. Wasza Gmina w tym ważnym dniu staje się miejscem pamięci, przypominającym barbarzyństwo i ludzkie cierpienie”. W imieniu Starosty Sulęcińskiego list odczytała Grażyna Jaśnikowska – naczelnik wydziału promocji, edukacji i spraw społecznych.

 

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka