Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

„Sulęcińscy Zawodowcy” to już niestety koniec…

14-05-2014

„Sulęcińscy Zawodowcy”  to już niestety koniec…

Projekt „Sulęcińscy Zawodowcy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.2

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie dobiega końca.

Zakończenie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych z logistyki , obsługi turystycznej, informatyki, ekonomii, pracowni samochodowej, jest doskonałym momentem by dokonać podsumowania działań prowadzonych w bieżącym roku szkolnym.

Poprosiłam Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie o krótką rozmowę.

Realizacja projektu dobiega końca, proszę powiedzieć jak Pani Dyrektor ocenia projekt ?

Nie tylko realizację projektu oceniam bardzo pozytywnie, ale przede wszystkim pomysł, który zrodził się i doprowadził do stworzenia przemyślanych przedsięwzięć, które zdobyły pozytywną ocenę i uznanie. Udział młodzieży w tak licznych wykładach, zajęciach grupowych czy też praktykach zawodowych pozwolił nie tylko pogłębić wiedzę i umiejętności w kształconym zawodzie, ale przede wszystkim efektywnie wpłynął na kształtowanie osobowości uczniów.

Wizją szkoły jest „ Absolwent szkoły XXI w. młody europejczyk, człowiek sukcesu". Które umiejętności zdobyte przez młodzież w projekcie będą według Pani przydatne na kolejnym etapie kształcenia lub na rynku pracy?

Młodzież zdobyła kluczowe kompetencje warunkujące dalsze kształcenie, podjęcie pracy zawodowej, planowanie własnej kariery, prawidłowego poruszania się na rynku pracy, autoprezentacji, wiary we własne siły, wykorzystania i stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, formułowania wniosków opartych na obserwacjach w rzeczywistych warunkach prac.

W jaki sposób doposażenie w sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne ułatwiły realizację przedsięwzięcia?

Doposażenie szkoły w najnowszej generacji sprzęt i urządzenia multimedialne warunkuje        w wyższym stopniu pełną realizację projektu. Umożliwiło to  uczniom w sposób nowatorski, ciekawy przybliżyć wcale nie łatwe treści programowe do opanowania. Bogaty wachlarz urządzeń multimedialnych jakim dysponuje szkoła jest jednym z atutów, który rzutuje na duże zainteresowanie uczniów co przekłada się na wysokie osiągnięcia.

Dziękuję za rozmowę.

 

Asystentka projektu „Sulęcińscy Zawodowcy" Agnieszka Sobieraj

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka