Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Medale „Za Zasługi dla obronności kraju"

04-02-2013

Medale „Za Zasługi dla obronności kraju"

Podczas XXVIII sesji Rady Powiatu Sulęcińskiego, która odbyła się 30 stycznia br. w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, na mocy decyzji nr 2225 Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 października 2012 roku zostały nadane medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom, których troje lub więcej dzieci pełniło czynną służbę wojskową.

Z Powiatu Sulęcińskiego srebrne medale otrzymali: p. Zofia Biernaś z Lubniewic, której trzech synów Zbigniew, Jarosław i Przemysław pełniło czynną służbę wojskową, pp. Krystyna i Władysław Szatyńscy z Lubniewic, których trzech synów Przemysław, Remigiusz i Jarosław w latach 1994 - 2008 byli żołnierzami służby czynnej w wojsku polskim oraz pp. Anna i Jan Habura z Torzymia, których trzech synów Jerzy, Tomasz i Paweł pełniło czynną służbę wojskową. Pod nieobecność na uroczystości Państwa Habura medale zostały przekazane synowej p. Annie Habura. W obecności radnych powiatu i gości zaproszonych odznaczenia dokonał mjr Robert Barylak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gorzowie.

Uhonorowanym kwiaty i upominki wręczył Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart. W dalszej części obrad po przyjęciu poprawki do jej porządku wniesionej przez Starostę Sulęcińskiego Dariusza Ejcharta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 dotyczącej dofinansowania budowy lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalu powiatowym, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Sulęciński porozumień z Miastem Zielona Góra i Miastem Gorzów Wielkopolski, których przedmiotem będzie organizacja i zasady finansowania kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka