Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Postępowanie administracyjne

12-03-2014

Postępowanie administracyjne

Prawidłowe funkcjonowanie urzędu polega na systematycznym szkoleniu swoich pracowników. Kompetentny urzędnik, to urzędnik ze znajomością wielu zagadnień z dziedziny administracji. W dniu dzisiejszym w sali narad odbyło się szkolenie pracowników starostwa powiatowego w temacie podstawowych zasad postępowania administracyjnego.

Szkolenie obejmowało również:

1. Zakres przedmiotowy Kodeksu postępowania administracyjnego, pojęcie sprawy administracyjnej.

2.  Ogólne zasady postępowania w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz konsekwencje ich naruszeń w prowadzonym postępowaniu.

3. Praworządność podstawą działania organów administracji publicznej (właściwość organu, wyłączenie organu, wyłączenie pracownika, pojęcie interesu społecznego, interesu jednostki, aspekty etyczne w postępowaniu).

4. Strona postępowania administracyjnego, jej przedstawiciele, pełnomocnik.

5. Terminy załatwiania spraw administracyjnych.

6. Składanie skarg i wniosków - prawo petycji.

Blok II. Wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego przed organem I instancji

1. Wszczęcie postępowania ( data wszczęcie, tryb oraz formy wszczęcia).

2. Doręczenia - sposoby i miejsca doręczeń, wystąpienie skutku doręczenia.

3. Dokumentowanie czynności w postępowaniu (adnotacje, protokoły, metryka).

4. Dowody i postępowanie dowodowe, uprawnienia strony w postępowaniu dowodowym.

5. Rozprawa administracyjna.

Blok III. Decyzja administracyjna

1. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym.

2. Decyzja, treść i forma decyzji.

3. Odstąpienie od uzasadnienie decyzji.

4. Wadliwość decyzji.

5. Środki prawne kontroli rozstrzygnięć administracyjnych

6. Podsumowanie - postępowanie przed organem I instancji

Blok IV. Zarządzanie dokumentacją w urzędzie

1. Instrukcja kancelaryjna:

- systemy kancelaryjne,

- wewnętrzne regulacje w jednostkach organizacyjnych w postępowaniu z dokumentacją,

- czynności kancelaryjne.

2. Przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji:

- archiwizacja,

- organizacja i zakres działania archiwum zakładowego,

- ochrona danych i udostępnianie dokumentacji

3. Przykłady praktyczne - omówienie

Szkolenie prowadziła Alicja Juszczyk, radca prawny, pracownik samorządowych i państwowych jednostek administracji publicznej zajmujących się problematyką finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli i postępowania administracyjnego. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, a także przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu. Członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (w latach 1995-2007). Autorka wielu publikacji w powyższym zakresie.

Poniżej zdjęcia ze szkolenia pracowników starostwa powiatowego /bez komentarzy/

 

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka