Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Wystawa Historia malowana

12-03-2014

Wystawa Historia malowana

W dniu 5 marca w Centrum Współpracy Polsko - Niemieckiej w Sulęcinie odbył się wernisaż wystawy „Historia malowana", zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulęcinie. Zaprezentowano na niej prace autorów I edycji wojewódzkiego konkursu historyczno - plastycznego, zorganizowanego przez placówkę.

W ten sposób udostępniono szerszej publiczności prace plastyczne laureatów i uczestników konkursu. W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli: Starosta sulęciński Dariusz Ejchart, Przewodniczący Rady Powiatu Patryk Lewicki, Koordynator Terenowego Zespołu Wizytatorów KO w Sulęcinie Iwona Gruca, Prezes Lubuskiego Towarzystwa Rekonstrukcji Historycznej Waldemar Wojciechowski, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki,  Prezes Stowarzyszenia Młodych Lubuszan Adam Piotrowski, Dyrektor Domu Dziecka w Sulęcinie Anna Krawczyk, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie Agnieszka Sławiak, Monika Apanowicz reprezentująca Referat Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sulęcinie. Wyjątkowymi gośćmi byli laureaci konkursu - uczniowie ze Świebodzina i Sulęcina wraz z nauczycielami. Zebranych gości przywitała w imieniu gospodarzy Maria Szpilewska, a także Dyrektor SOSW w Sulęcinie Krystyna Tylczyńska, a ideę konkursu przedstawiła inicjatorka przedsięwzięcia - nauczycielka historii Wioletta Kaźmierczak. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich województwa lubuskiego historii Polski, rozbudzenie zainteresowań historycznych, rozwój umiejętności i prezentacja zdolności plastycznych uczniów oraz integracja osób niepełnosprawnych z rówieśnikami. Uroczystego otwarcia wystawy dokonała dyrektor Krystyna Tylczyńska wraz z zaproszonymi gośćmi. W dalszej części podziękowano wszystkim osobom i instytucjom za wsparcie finansowe  konkursu, w tym przede wszystkim patronom honorowym i medialnym. Tematyka prac plastycznych autorstwa uczniów z 19 placówek województwa lubuskiego, obejęła bardzo szeroki zakres czasowy: od średniowiecza aż do wspołczesności. Przepiękne prace przedstawiają wydarzenia z historii Polski, takie jak: Bitwa pod Wiedniem i pod Grunwaldem, Powstanie Warszawskie, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, powstanie Solidarności, katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem, mord żołnierzy polskich w Katyniu. Z malowniczych portretów spoglądają: Mikołaj Kopernik, Józef Piłsudski, Bolesław Chrobry czy królowa Jadwiga. Prace uczniów zachwycają kolorem, sposobem ujęcia tematu oraz oryginalnością w doborze technik wykonania. Wystawę   jako pierwsi mieli okazję obejrzeć uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sulęcinie oraz  młodzież Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  wraz z opiekunami. Niecodzienna wystawa „Historia malowana" będzie otwarta przez cały marzec. Zapraszamy zatem do zwiedzania wystawy w godzinach otwarcia Domu Joannitów wszystkich miłośników historii i sztuk pięknych. Serdeczne podziękowania składamy kierownikowi Jackowi Cieluchowi i pracownikom Domu Joannitów za współpracę, umożliwienie organizacji i pomoc w przygotowaniu wystawy.

Dyrektor SOSW w Sulęcinie

Krystyna Tylczyńska

 

W galerii zdjęcia z wystawy z komentarzem.

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka