Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Szkolenie z zakresu ochrony zdrowia

10-03-2014

Szkolenie z zakresu ochrony zdrowia

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej starostwa odbyło się szkolenie z zakresu zarządzania sektorem ochrony zdrowia na poziomie lokalnym, w którym uczestniczyli pracownicy starostwa z Jarocina, Wolsztyna i Sulęcina.

Tematyką szkolenia objęte były zagadnienia systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz prawno - ekonomiczne aspekty funkcjonowania placówek leczniczych i ich roli w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowia społeczności lokalnych.

Omówiono również zagadnienia:

- polski system ochrony zdrowia - wprowadzenie (w nim: modele, interesariusze, podstawy prawne, specyfika zarządzania z uwagi na konieczność ratowania życia i zdrowia)

- ubezpieczony - podmiot ubezpieczeń zdrowotnych (w nim: zagadnienia prawne, składka, koszyk świadczeń, rodzaje i zakres ubezpieczeń, prawa pacjenta)

- podmiot leczniczy - prawno-ekonomiczne podstawy działania (w nim: podstawy prawne powołania i funkcjonowania podmiotu leczniczego, organy tworzące - ich rola, modele w zależności od formy prawnej i właścicielskiej, zadania podmiotów leczniczych, organy kontrolne nad podmiotami leczniczymi)

- relacja na linii JST, a podmiot leczniczy - rola w kształtowaniu bezpieczeństwa zdrowia społeczności lokalnych (w nim: obowiązki JST w zakresie zabezpieczania funkcjonowania opieki zdrowotnej na terenie działania, strategie zdrowotne, obowiązki podmiotu leczniczego w kształtowaniu image JST w zakresie zabezpieczania bezpieczeństwa zdrowotnego i zadowolenia społeczności lokalnych, programy profilaktyczne - aspekt zdrowotny i marketingowy).

Wykład przeprowadził Janusz Atłachowicz - absolwent studiów technicznych oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w służbie zdrowia, a także organizacji i zarządzania w jednostkach służby zdrowia. Ukończył szkolenie menedżerów służby zdrowia wg programu Ministerstwa Skarbu Państwa uwieńczone zdanym egzaminem państwowym na kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa. Ukończył także kurs „Syndyk" -obejmujący organizację pracy syndyka w prowadzonych w Sądach Gospodarczych postępowaniach upadłościowych i układowych. Wieloletni dyrektor i prezes różnego typu podmiotów leczniczych. Piastował m.in. funkcje: zastępcy dyrektora ZOZ w Żmigrodzie, dyrektora, a następnie likwidatora ZOZ w Rawiczu (przekształcanego w spółkę), członka Rady Nadzorczej Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Miliczu, prezesa zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. Obecnie kierownik projektu Krajowego Programu Szpitalnych Zakupów Wspólnych w Supra Holding SA.

W ramach działalności społecznej Janusz Atłachowicz jest wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ (trzecią kadencję), jak również członkiem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Menedżerów Ochrony Zdrowia STOMOZ (drugą kadencję), prezesem Stowarzyszenia Forum Ekonomiczno-Medycznego FEM (dwie kadencje), założycielem i wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Ekologiczna Wieś, członekiem Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie, b. wiceprzewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

 

Poniżej zdjęcia ze szkolenia /bez komentarzy/ 

 

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka