Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty

14-10-2013

Nagroda Lubuskiego Kuratora Oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień  w życiu zawodowym i karierze każdego pedagoga i pracownika oświaty. Święto jest uhonorowaniem ludzi spełniających ważną społecznie misję kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

W Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sulęcinie odbyła się uroczystość, podczas której nagrodzeni zostali pracownicy wykazujący się szczególną pasją oraz pełną poświęcenia i zaangażowania pracą pedagogiczną i zawodową. Dyrektor placówki złożyła serdeczne podziękowania za codzienny trud wkładany w edukację i wychowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wicestarosta  Sulęciński Tadeusz Dąbroś wręczył wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Starosty Sulęcińskiego, które otrzymały: Wioletta Kaźmierczak i Monika Stegeman. Przekazał także wszystkim pracownikom najlepsze życzenia i złożył gratulacje Dyrektor Krystynie Tylczyńskiej, która  w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej, uhonorowana została Nagrodą Lubuskiego Kuratora Oświaty. Następnie zostały wręczone Nagrody Dyrektora, którymi wyróżnieni zostali nauczyciele: Anna Szemitko, Aneta Michalska, Agnieszka Kogut - Szablewska, Katarzyna Dziadas, Barbara Nowak - Mazurczak,  Aleksandra Okopień, Diana Chajec, Katarzyna Gardziejewska, Urszula Blicharz, Małgorzata Góra, Ewa Rewers,  Ireneusz Sikorski, Ireneusz Góra, Maria Początko,   Artur Duź. Nagrodą Dyrektora wyróżnieni zostali również   pracownicy  administracji i obsługi: Maria Dziadas, Karolina Wołowska, Agnieszka Senyszyn, Krystyna Gładysz,  Grzegorz  Lencewicz,  Ewa Rosochacka, Maria Skrzypacz i Danuta Zakrzewska. Wszystkim pracownikom gorące życzenia i gratulacje przekazał także Prezes Oddziału ZNP w Sulęcinie Zbigniew  Dauksza. 

Dyrektor szkoły Krystyna Tylczyńska reprezentowała pedagogów powiatu sulęcińskiego na wojewódzkich obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. Podczas uroczystej gali odebrała nagrodę z rąk Lubuskiego Kuratora Oświaty Bogny Ferensztajn.  Honorowy patronat nad uroczystością objął Wojewoda Lubuski Jerzy Ostrouch.

  Poniżej fotorelacja z uroczystości /bez komentarza/

   

Galeria

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka