Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy

04-07-2013

Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy

Na poligonie w Wędrzynie od 1 do 10 lipca klasy o profilu wojskowym i bezpieczeństwa publicznego z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej  w Sulęcinie biorą udział w szkoleniu w ramach obowiązkowego programu nauczania.

  W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy obozu /20 dziewcząt i 31 chłopców/ pieszo dotarli z terenu szkoły do obozowiska. Komendantem obozu jest nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Piotr Tumiłowicz. Od czternastu lat prowadzi tego typu obozy i służy swoim zawodowym doświadczeniem. Wraz z nim całodobową opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele szkoły: mjr rez. Robert Kłodnicki, Mariusz Zjawiński, Włodzimierz Komlev, Marek Walkowski, Radosław Wójtowicz oraz pielęgniarka Beata Maruniak. Organem samorządowym zgrupowania jest młodzieżowa rada obozu składająca się po jednej osobie z czterech utworzonych grup szkoleniowych. Głównym zadaniem rady jest organizowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć. W ramach współpracy i podpisanego porozumienia pomiędzy dyrekcją szkoły, a komendantem Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu od pięciu lat szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy tej szkoły. Podczas obecnego zgrupowania szkoleniem zajmują się: chor. Marcin Szubert, st. sierż. Hubert Taciak, st. sierż. Krzysztof Baranowski, st. sierż. Sebastian Stawowy oraz sierż. Marcin Młynek. Zajęcia polegają na praktycznych i sprawnościowych ćwiczeniach w terenie, pokonywaniu torów przeszkód, w tym również toru psychologicznego. W ramach zajęć odbywają się również szkolenia taktyczne, rozpoznania, ochrony przeciw chemicznej, rozbudowy inżynieryjnej i terenoznawstwa. W zakresie bezpieczeństwa publicznego zajęcia prowadzą funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cykl zajęć obejmuje techniki interwencji, zatrzymań, doprowadzeń, zabezpieczenia, zbierania dowodów na miejscu zdarzeń /wypadki drogowe i losowe, włamania, kradzieże, rozboje itp./ daktyloskopii oraz wyposażenia służb patrolowych i interwencyjnych.

- Zadaniem szkoleń o profilu wojskowym i bezpieczeństwa publicznego jest zapoznanie uczestników o sposobie samodzielnego działania, a przede wszystkich działań zespołowych i partnerskich. Dzięki ćwiczeniom praktycznym uczniowie poznają zasady partnerstwa i wspólnej samopomocy, która jest istotą w każdym działaniu podczas pokoju i nieprzewidzianych zdarzeń na polu walki. W trakcie takich zajęć, każdy powinien kształtować swoją osobowość i zachowanie w różnych okolicznościach.   Obóz jest wypoczynkowo-szkoleniowy, dlatego każdy dzień zajęć jest podzielony na zdobywaniu praktycznego doświadczenia w ramach nauki, jak również na czas wolny, który jest gównie organizowany przez samych uczniów, jak również przez ich nauczycieli– powiedział nam Komendant Obozu mjr rez. Piotr Tumiłowicz.
 
Poniżej fotograficzna relacja z jednego dnia zajęć /bez komentarzy/

 

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka