Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

Aktualności

Ogłoszenie dot. funkcjonowania Starostwa

29-06-2020

Ogłoszenie dot. funkcjonowania Starostwa

Na podstawie § 15 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) podejmuję decyzję o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie

polegającego na określeniu dopuszczalnej liczby interesantów obsługiwanych bezpośrednio w urzędzie. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów liczba osób przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,

w związku z tym ZAŁATWIANIE SPRAW ODBYWA SIĘ OSOBIŚCIE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SULĘCINIE ponadto W FORMIE KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ, ELEKTRONICZNEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM OKIENKA PODAWCZEGO:

1.            w przypadku załatwiania spraw osobiście:

należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami poszczególnych wydziałów w celu ustalenia daty i  godziny wizyty w  urzędzie,

2.            w przypadku korespondencji tradycyjnej proszę kierować ją na adres:

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a 69-200 Sulęcin,

3.            w przypadku formy elektronicznej korespondencję proszę kierować odpowiednio:

na e-maila starostwo@powiatsulecinski.pl lub poprzez ePUAP,

4.            dodatkowo istnieje możliwość złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie w godzinach pracy urzędu przez okienko w drzwiach budynku Starostwa Powiatowego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18a (od strony Powiatowego Urzędu Pracy).

   

Dostępne telefony do umawiania wizyt (w godzinach urzędowania):

·                Wydział Komunikacji:

tel. 510  922  036

tel. 95  755 52 43 wew. 30, 32, 33, 34, 35

·                Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska:

tel. 95  755 52 43 wew. 22 - budownictwo

tel. 95  755 52 43 wew. 26 lub 509  256  660 - ochrona środowiska

·                Wydział Gospodarowania Mieniem i Kontroli:

tel. 95  755 52 43 wew. 23 - gospodarka nieruchomościami

·                Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:

tel. 95 755 52 43 wew. 41 oraz 506  153 883

·                Wydział Organizacyjny, Edukacji i Spraw Społecznych:                                                               

tel. 500  237 303

·                Wydział Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych:

tel. 95  755 52 43 wew. 31, 52

tel.: 501  582  099

·                Wydział Finansowy:

tel. 506 153 894

·                Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

tel. 504  710  131

tel. 95  755 52 43 wew. 93

·                Zarządzanie Kryzysowe:

tel. 506  153 853

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz w sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki, a także umówienia spotkania ze Starostą Sulęcińskim, Wicestarostą Sulęcińskim, Sekretarzem Powiatu, Skarbnikiem Powiatu proszę o kontakt pod numerem: tel. 95 755 5243 wew. 10

Wszelkie informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu urzędu będą zamieszczane na: www.powiatsulecinski.pl  https://bip.powiatsulecinski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej starostwa.

  /-/Tomasz Jaskuła

Starosta Sulęciński

 

Informacja pochodzi z Ogłoszenia nr 5/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 19.06.2020 r. i obowiązuje od 20.06.2020 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA OGÓLNA KORONAWIRUS:

(NFZ - tel. 800 190  590, PSSE w Sulęcinie - tel. alarmowy 515  291  136)

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka