Powiat Sulecinski

<     >

Najnowsze aktualności

Aktualności

Przebudowa ulicy Lipowej w Słońsku

25-06-2020

Przebudowa ulicy Lipowej w Słońsku

25 czerwca 2020 r. Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła oraz przedstawiciele Konsorcjum: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński oraz Zakład Wyrobów i  Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński z  Krzeszyc uroczyście podpisali umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1290F ul. Lipowa w Słońsku.

Całkowita wartość zadania to 1.736.796,08 zł, z czego 868.398,04 zł zostanie sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowania pozyskanego przez Powiat Sulęciński z  Funduszu Dróg Samorządowych, 700.000,00 zł pochodzić będzie z dotacji przekazanej przez Gminę Słońsk, a 200.000,96 zł ze środków własnych Powiatu Sulęcińskiego. Realizacja zadania pozwoli na podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców miejscowości Słońsk oraz miejscowości sołeckich leżących na terenie Gminy Słońsk. Dzięki realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie dostępności transportowej regionu. Tym samym realizacja zadania wpłynie na zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przyczyni się do lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego Gminy Słońsk i Powiatu Sulęcińskiego.

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na połowę przyszłego roku.

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka