Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Ogłoszenie dot. funkcjonowania Starostwa

14-05-2020

Ogłoszenie dot. funkcjonowania Starostwa

Na podstawie § 13 ust. 3 w związku z ust. 1 i 2   rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2020 r., poz.697) podejmuję decyzję o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie

polegającą na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

 

ZAŁATWIANIE SPRAW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE W FORMIE KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ:

1.            w przypadku korespondencji tradycyjnej proszę kierować ją na adres:

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie ul. Lipowa 18a 69-200 Sulęcin

2.            w przypadku formy elektronicznej korespondencję proszę kierować odpowiednio:

  na e-maila starostwo@powiatsulecinski.pl lub poprzez ePUAP

   

Dostępne infolinie (w godzinach urzędowania):

·                informacja z zakresu działania Wydziału Komunikacji:

tel. 510  922 036

·                informacja z zakresu działania Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska:

tel. 95 755 52 43, wew. 22 i 26 - budownictwo

tel. 509  256  660 - ochrona środowiska

·                informacja z zakresu działania Wydziału Gospodarowania Mieniem i Kontroli:

tel. 694 455  604 - gospodarka nieruchomościami,

tel. 506 153  759 - środki trwałe, zaopatrzenie,

tel. 509  256  660 - obsługa informatyczna urzędu,

·                informacja z zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru:

tel. 506  153 883

·                informacja z zakresu działania Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych:                                                                

tel. 500  237 303

·                informacja z zakresu działania Wydziału Dróg, Inwestycji i Zamówień Publicznych:

tel. 501  582  099

·                informacja z zakresu działania Wydziału Finansowego:

tel. 506  153 894

·                informacja z zakresu działania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów:

tel. 504  710 131

·                informacja z zakresu zarządzania kryzysowego:

tel. 506  153 853 lub 95 755 5243 wew. 95

·                informacja z zakresu działalności Starostwa Powiatowego w Sulęcinie:

tel. 95 755 5243 wew. 10

W sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki proszę o kontakt pod numerem:    

tel. 95 755 5243 wew. 10 celem ustalenia sposobu postępowania.

Wszelkie informacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu urzędu będą zamieszczane na: www.powiatsulecinski.pl   https://bip.powiatsulecinski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej starostwa.

 

  /-/Tomasz Jaskuła

Starosta Sulęciński

 

                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA OGÓLNA KORONAWIRUS:

(NFZ - tel. 800 190  590, PSSE w Sulęcinie - tel. alarmowy 515  291  136)

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka