Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Pomoc dla osób objętych kwarantanną

26-03-2020

Pomoc dla osób objętych kwarantanną

Jeżeli w  związku z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z  wielu miejsc.

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w  miejscowości, w  której mieszkasz.

W  tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w  związku z  kwarantanną. To one znajdują się w  najtrudniejszej sytuacji i  nierzadko nie są w  stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o  tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej.

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w  porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w  domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o  takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z  Tobą w  miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o  bezpieczeństwo nas wszystkich i  możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w  domu

W  sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w  stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina.

Posiłki i  produkty żywnościowe będą dostarczane przez osoby wyznaczone w  danej gminie, we współpracy z  wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z  miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i  produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa?

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w  swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w  powiecie.

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w  postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, powinny mieć usługi przyznane w  trybie pilnym.

Źródło: http://bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/koronawirus   

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka