Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Konferencja konsultacji społecznych

27-06-2013

Konferencja konsultacji społecznych

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyła się debata w sprawie założeń Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 w perspektywie finansowej 2014–2020. W części pierwszej podsumowano dotychczasową realizację LRPO i realizację Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

W dalszej części omówiono założenia Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 oraz przedstawiono perspektywę jego finansowania w latach 2014 -2020. W najbliższym czasie będzie realizowana polityka spójności opierającej się na priorytetach strategii Europa 2020 wdrażająca rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Przewiduje się zrównoważony rozwój poprzez wspieranie gospodarki efektywnej, bardziej przyjaznej środowisku i konkurencyjnej. Rozwój będzie wspierał gospodarkę o wysokim poziomie zatrudnienia zapewniającą spójność społeczną i terytorialną. RPO – Lubuskie 2020 jest programem długofalowym, który będzie dążył do wzrostu jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu oraz niwelowanie barier rozwojowych. Za główny cel przyjęto stymulowanie przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi potencjałów regionu, jak również pomoc w usuwaniu barier utrudniających wzrost konkurencyjności regionu i podmiotów działających na jego terenie. Konferencję prowadzili Małgorzata Mizera-Wołowicz Zastępczyni Dyrektorki Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Beata Neckar Zastępca Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Jan Rzeszotnik z Wydziału ds. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W konferencji wzięli udział: Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart, Wicestarosta Sulęciński Tadeusz Dąbroś oraz burmistrzowie, wójtowie, radni powiatu, przedstawiciele urzędów miast i gmin oraz firm, szkół, stowarzyszeń i instytucji z miejscowości Górzyca, Ośno Lubuskie, Torzym, Lubniewice, Krzeszyce, Rzepin, Słońsk, Słubice i Sulęcin.

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka