Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Sukcesy plastyczne uczniów SOSW

11-06-2019

Sukcesy plastyczne uczniów SOSW

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie wzięli udział w konkursie plastycznym na plakat promujący setną rocznicę powołania Policji Państwowej pt. „Historia i współczesność Policji". Dwie z dziesięciu wykonanych przez nich prac, wyłonionych w etapie powiatowym, zajęło kolejno II miejsce oraz wyróżnienie w finale wojewódzkim konkursu. 

Oryginalność, estetyka prac, a przede wszystkim wrażliwość estetyczna ich autorów sprawiły, że Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie postanowił nagrodzić wszystkich młodych artystów bioracych udziałw powiatowym etapie konkursu. Wszystkie prace na etapie powiatowym i wojewódzkim powstały pod kierunkiem nauczyciela plastyki Pani Moniki Stegeman.

5 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród za udział w powiatowym etapie Konkursu Plastycznego na Plakat Promujący 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej pn. „Historia i Współczesność Policji". Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie mł. insp. Mirosław Kędziora wraz ze Starostą Sulęcińskim Tomaszem Jaskułą postanowili docenić wszystkich młodych artystów biorących udział w konkursie. Nagrody otrzymali: Arkadiusz Gap, Aleksandra Poznańska, Karolina Szwaczuk, Kamila Szachniewicz, Krzysztof Wołyniec, Zuzanna Woźniak, Konrad Kowalczyk, Adam Wywrocki, Dawid Cichy, Jakub Białek wraz z nauczycielem Panią Moniką Stegeman. Szef sulęcińskich policjantów osobiście spotkał się z autorami prac wręczając im nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Na laureatów konkursu czekała także niespodzianka - zwiedzanie Komendy połączone ze specjalnym pokazem na strzelnicy. Uśmiechy na twarzach młodych gości były najlepszym potwierdzeniem, że wizyta w sulęcińskiej jednostce przypadła im do gustu.

Konkurs przygotowany został przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z okazji setnej rocznicy powołania Policji Państwowej.  Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Lubuski. Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie przeprowadziła powiatowy etap zmagań plastycznych. Komisja wybrała 10 prac, które przeszły do etapu wojewódzkiego. Dwie z nich zostały nagrodzone:

II miejsce - Zuzanna Woźniak, uczennica Specjalnego Ośrodka - Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie;

Wyróżnienie - Jakub Białek, uczeń Specjalnego Ośrodka - Szkolno Wychowawczego w Sulęcinie.

6 czerwca 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w finale konkursu. Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o setnej rocznicy powołania Policji Państwowej, propagowanie historii i tradycji Policji z lat 1919 - 1939, kształtowanie etosu służby, edukacja historyczna oraz rozbudzanie kreatywności i wrażliwości artystycznej. Do eliminacji powiatowych, które przeprowadziły Komendy Powiatowe Policji województwa lubuskiego, stanęła młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Hasło przewodnie „Historia i współczesność Policji" stanowiło dla młodych ludzi inspirację do stworzenia plakatu upamiętniającego jubileusz. Etap wojewódzki konkursu, który został rozstrzygnięty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 15 maja br., wyłonił finalistów - trzech laureatów oraz trzy osoby wyróżnione.

Uroczystość wręczenia nagród, w imieniu gospodarza uroczystości, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Heleny Michalak, otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Jerzy Głąbowski, który powiedział: „24 lipca będziemy obchodzić okrągłe, setne urodziny. Do wspólnego świętowania, które trwa cały rok, zaprosiliśmy wielu gości, a poprzez uczestnictwo w konkursie, również Was - drodzy finaliści! Dzięki Waszym pracom, niezwykle kreatywnym i pomysłowym, mogliśmy spojrzeć na siebie - policjantów i naszą codzienną służbę oczami młodych ludzi XXI wieku. Warto podkreślić, że nie mieliście łatwego zadania. Plakat jest formą trudną. Wy musieliście połączyć tę formę z historią i zamknąć w jednym obrazie nasze policyjne dzieje. Odwoływaliście się do symboli, pracowaliście kolorami, wykorzystywaliście różne techniki plastyczne. Wybór tych najlepszych prac był niełatwy, bo każdy projekt miał w sobie „to coś", był niepowtarzalny i wyjątkowy. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania. Gratuluję Wam odwagi, determinacji i niezwykłych talentów".

Komendant Głąbowski podziękował dyrektorom szkół, nauczycielom i fundatorom nagród, podkreślając potrzebę organizacji podobnych inicjatyw oraz zwracając uwagę na wartość uczestnictwa w konkursach, które z pewnością przyczyniają się do kreowania pozytywnych wzorców zachowań, rozwijania pasji i pogłębiania wiedzy. Zwrócił się także do zwycięzców gratulując im wspaniałej wyobraźni i plastycznych uzdolnień.

W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuski Kurator Oświaty   Ewa Rawa, w imieniu Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Jerzego Kaliszana -   Dariusz Sapkowski, Dyrektor Zasobów Ludzkich i Administracji firmy ICT Poland Małgorzata Kaźmierczak-Dubaj, koordynatorzy etapu powiatowego z Komend Powiatowych Policji oraz rodziny finalistów. Uroczystość uświetnił - przygotowany przez Komendę Główną Policji - film promujący 100. rocznicę Powstania Policji Państwowej.

 

Zdjęcia:strona internetowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

 

 

Galeria

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka