Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Przekazanie busów

04-06-2019

Przekazanie busów

4 czerwca 2019 r. na placu przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sulęcinie odbyło się uroczyste przekazanie busów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku.

Zakup obu dziewięcioosobowych samochodów dofinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III oraz ze środków Powiatu Sulęcińskiego. Ponadto zakup samochodu, z którego korzystać będą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie, dodatkowo dofinansowany został ze środków własnych Stowarzyszenia „Razem" w Sulęcinie. W  uroczystości oprócz osób, które bezpośrednio będą korzystały z zakupionych samochodów, uczestniczyli także: Dyrektor Oddziału PFRON w Zielonej Górze Andrzej Gonia, Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego Czesław Symeryak, Starosta Sulęciński Tomasz Jaskuła, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Razem" w Sulęcinie Teresa Putynkowska, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Sulęcinie Agnieszka Sławiak, radne Powiatu Sulęcińskiego: Bożena Dudarz i Żaneta Murmyło oraz p.o. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku Anna Żmudzińska. Zarówno Dyrektor Oddziału PFRON, jak również Starosta Sulęciński i Kierownik WTZ w swoich przemówieniach podkreślali, jak ważne było zrealizowanie projektów, dzięki którym osoby niepełnosprawne mają możliwość pełnego uczestnictwa we wszystkich formach rehabilitacji i korzystania z wielu aspektów życia społecznego. Starosta Sulęciński i Kierownik WTZ w Sulęcinie złożyli także podziękowania Oddziałowi PFRON, byłemu i obecnemu Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego oraz wszystkim osobom zaangażowanym w  realizację projektu. O piękną oprawę uroczystości zadbali pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sulęcinie.

Wszystkim użytkownikom nowo zakupionych samochodów życzymy szerokiej drogi i wielu przyjemnych i pożytecznych wyjazdów.

Galeria (zobacz wszystkie)

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE nr 3/2020 Starosty Sulęcińskiego z dnia 22.05.2020

Na podstawie § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) podejmuję decyzję
o wprowadzeniu ograniczenia dotyczącego funkcjonowania urzędu administracji publicznej - Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
 
PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU 

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Komunikat w sprawie funkcjonowania aptek

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy komunikat w sprawie funkcjonowania aptek na terenie Powiatu Sulęcińskiego.

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka