Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Ćwiczenia Pierścień 13

07-06-2013

Ćwiczenia Pierścień 13

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie odbyła się konferencja w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego pod kryptonimem „Pierścień '13”. Organizatorem konferencji i ćwiczenia był Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

Takie ćwiczenie odbywa się każdego roku i z bardzo dużym zaangażowaniem  wielu komórek wojska, pracowników cywilnych powiatu, sztabów kryzysowych miast i gmin, jak również policji, straży pożarnej, sanepidu, weterynarii i nadleśnictwa. Przedsięwzięcie jest zadaniem dydaktycznym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia integrującym wysiłek dydaktyczny wykładowców, a jednocześnie ukierunkowaniem na indywidualne i zespołowe nabywanie kompetencji dowódczo-sztabowych przez oficerów – studentów i słuchaczy, w zakresie rozwiązywania złożonych problemów operacyjno-taktycznych na współczesnym polu walki. Zajęcia odbywa się w rejonie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Konferencja miała za zadanie zapoznania się przez służby wojskowe ze stanowiskiem  sztabu kryzysowego powiatu w sprawie własnego zaplecza na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Na zakończenie konferencji uczniowie z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych o profilu mundurowym zaprezentowali przybyłej na konferencję generalicji i oficerom wyższym swoje umiejętności z zakresu musztry. Po zakończeniu zajęć młodzież szkolna o profilu wojskowym, bezpieczeństwa publicznego i straży pożarnej spotkała się z przedstawicielami wojska polskiego.W konferencji wzięli udział sztabowcy Akademii Obrony Narodowej, Posłanka na Sejm Bożena Sławiak, Starosta Sulęciński Dariusz Ejchart, Wicestarosta Sulęciński Tadeusz Dąbroś, Komendant Komendy Powiatowej Policji nadkom. Paweł Rynkiewicz, Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej kpt. Waldemar Konieczny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sulęcin Witold Wasylków, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Artur Krysik oraz przedstawiciele instytucji sztabów kryzysowych w powiecie.

Poniżej relacja fotograficzna z konferencji /bez komentarza/

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/naszaarmiapl/wideo/15062013/11218009

Galeria

OGŁOSZENIA

Bezpłatne porady dla Osób niepełnosprawnych

Gorzowski Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wspólnie z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze, kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu pod nazwą „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami" - „CIWON 2019", współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nabór wniosków na mikrodotacje

Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem" prowadzą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO - NOWY POCZĄTEK" w województwie lubuskim.  Wnioski należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: fio.lubuskie@gmail.com   do dnia 24.06.2019 r.

Więcej informacji na stronie http://www.fundacjarozwojuholistycznego.fam.org.pl/   oraz w załączniku.

SPRAWY SPOŁECZNE

Konsultacje Społeczne

Informujemy, że w dniach 29.11.2019 r. - 06.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian w Strategii Polityki Społecznej Powiatu Sulęcińskiego na lata 2016-2022.

Konsultacje Społeczne-zmiana

Informujemy, że w dniach 04.12.2019 r. - 10.12.2019 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia zmian zapisów Programu Rozwoju Powiatu Sulęcińskiego do 2020 roku.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta

Adres skrytki ePUAP:      /6263tjcpw3/skrytka