Powiat Sulecinski

<     >

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odwołany

Dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odwołany

Uprzejmie informujemy, że w dniach 16-18.08.2017 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie pełnił dyżuru.
Za utrudnienia przepraszamy.
Projekt

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Marzena Kupisz
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 95
e-mail: zarzadzaniekryzysowe@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa 16, pok. 306

Do zadań stanowiska należy m.in.:

1) spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

a) analizowanie działań służb, inspekcji i straży oraz wnioskowanie do starosty w sprawach dotyczących ich funkcjonowania,

b) koordynowanie działań w zakresie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami a starostą,

c) obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego,

d) koordynowanie akcji społecznej na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęską żywiołową i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi,

e) koordynowanie programowych działań służb, inspekcji i straży przy organizowaniu imprez masowych,

f) prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących zagrożeń na terenie powiatu oraz koordynacja akcji ratowniczych i procesu odbudowy,

g) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,

h) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, a także organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,

i) prowadzenie spraw związanych z ochroną ludności i obronnością,

j) współdziałanie z gminami, jednostkami organizacyjnymi starostwa i innymi jednostkami w zakresie poprawy bezpieczeństwa,

k) zapewnienie obsługi administracyjnej i współdziałania z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku,

l) koordynowanie działań na terenie powiatu w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu,

m) obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,

n) przygotowywanie zadań dla starostwa i gmin powiatu z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie, a także współdziałanie z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności,

o) nadzór nad magazynami sprzętu obrony cywilnej,

p) organizowanie doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, organizowanie poboru oraz powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,

q) opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planu operacyjnego,

r) opracowywanie i aktualizowanie stałego dyżuru starosty,

s) opracowywanie i aktualizowanie planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,

t) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego i ćwiczeń,

u) planowanie, organizowanie i prowadzenie kontroli problemowych oraz doraźnych z zakresu wykonywania zadań obronnych oraz koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne starostwa zadań obronnych oraz nadzór nad ich realizacją,

v) koordynowanie opracowania dokumentów realizacji czynności organizacyjnych mających na celu przygotowanie starostwa do działania w stanie zagrożenia państwa i wojny,

w) sporządzanie i uzgadnianie programu pozamilitarnych przygotowań obronnych (PPPO) oraz narodowego kwestionariusza pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu (NKPPO),

2) prowadzenia i obsługi Biura Rzeczy Znalezionych.

 

 

 

OGŁOSZENIA

Konkurs na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE

Zarząd Powiatu Sulęcińskiego ogłasza nabór w drodze konkursu na stanowisko DYREKTORA DOMU DZIECKA W SULĘCINIE.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania w ramach projektu

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursyu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym w ramach projektu "Samodzielność sznsą na niezależną przyszłość" wybrano ofertę złożoną przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp.

Otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na n...

Otwarty konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu „Samodzielność szansą na niezależną przyszłość", w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 - w roku 2017.
SPRAWY SPOŁECZNE

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnośc...

Harmonogram dyżurów pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od września do grudnia 2017 roku:

W godzinach:     08: 30 - 15 : 00
wrzesień : 12 i 26
październik : 10 i 24
listopad : 7 i 21
grudzień : 12

 

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.
PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta