Powiat Sulecinski

<     >

UWAGA!Nowe numery kont

UWAGA!Nowe numery kont

    Aktualne numery rachunków bankowych:
    Rachunek dochodów Starostwa:
    25 8369 0008 7109 1822 2000 0020
    Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
    54 8369 0008 7109 1822 2000 0080
    Rachunek obsługi sum depozytowych:
    33 8369 0008 7109 1822 2000 0070
Możesz studiować w Sulęcinie

Możesz studiować w Sulęcinie

W Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli z Powiatu Sulęcińskiego, z przedstawicielami Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie. KLIKNIJ NA BANER.

 

 

Najnowsze aktualności

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu 

Anna Kulczyńska
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 61
e-mail: anna.kulczynska@powiatsulecinski.pl
ul. Lipowa16, pok. 207

Naczelnik wydziału:
Emilia Niewiarczuk
tel. 95 755 52 43-46 wew. 65
ul. Lipowa 16, pok. 305
 

Wydział realizuje zadania w zakresie:
1) opracowywania projektów uchwał budżetowych oraz dokonywania okresowych analiz wykonania budżetu,
2) nadzoru i kontroli realizacji budżetu powiatu,
3) nadzorowania prawidłowości opracowywania i realizacji planów finansowych jednostek powiatowych,
4) sporządzania zbiorczych sprawozdań i informacji z realizacji budżetu,
5) bieżącej kontroli równowagi budżetowej i informowanie starosty o stanie środków,
6) przygotowywania okresowych analiz oraz ocen realizacji budżetu powiatu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,
7) prowadzenia rachunkowości starostwa, budżetu powiatu, powiatowych funduszy celowych, funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarki finansowej powiatu i starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
8) organizacji i prowadzenia obsługi kasowej starostwa, w tym przyjmowanie i rozliczanie wpłat poprzez terminale płatnicze,
9) prowadzenia kontroli gospodarki finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych
w powiatowych jednostkach organizacyjnych w zakresie finansowym,
10) prowadzenia ewidencji księgowej środków trwałych,
11) naliczania należności dochodów własnych i Skarbu Państwa,
12) windykacji należności budżetowych starostwa i Skarbu Państwa,
13) prowadzenie spraw związanych z pomocą w spłacie zobowiązań na mocy obowiązujących przepisów
i uchwały rady (umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności),
14) prowadzenia wymaganej dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
15) prowadzenia dokumentacji płacowej, w tym sporządzania list płac, premii, nagród i innych składników wynagrodzenia, obliczania zasiłków chorobowych i rodzinnych oraz prowadzenia ich ewidencji, dokonywania wypłat wynagrodzeń, wystawiania zaświadczeń o zarobkach, prowadzenia kartoteki wynagrodzeń pracowniczych,
16) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US, PFRON,
17) sporządzania listy wypłat diet radnym,
18) rozliczanie kosztów podróży służbowych,
19) współdziałania z bankami i organami skarbowymi,
20) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości,
21) obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat oraz współpracy z bankami,
22) sprawdzanie i akceptowanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów księgowych,
23) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników,
24) przygotowywanie i terminowe realizowanie przelewów bankowych.

 

Pracownicy:

Stanowisko ds. płac, księgowości budżetowej i administracji rządowej
Maria Niemiro
tel. (95) 755 52 43-46, wew. 60
ul. Lipowa 16, pok. 304

Stanowisko ds. obsługi fuduszy celowych i księgowości budżetowej
Halina Buksztynowicz
tel. 95 755 52 43-46, wew. 64
ul. Lipowa 16, pok. 208

Stanowisko ds. obsługi kasy
Anna Kazimierczak
tel. 95 755 52 43-46, wew. 62
ul. Lipowa 18a, pok. 112

Stanowisko ds. planowania, sprawozdawczości i księgowości budżetowej
Monika Skowrońska-Krysiak
tel. 95 755 52 43-46 wew. 63
ul. Lipowa 18a, pok. 208

Stanowisko ds. rozliczeń scentralizowanego podatku VAT i scentralizowanego JPK
pracownik interwencyjny I stopnia
Elżbieta Pluta
tel. 95 755 52 43-46 wew. 65
ul. Lipowa 16, pok.304

OGŁOSZENIA

Konkurs na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulę...

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego LOGO Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie.

 

Szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie dla przedstawicieli Wspólnot oraz Spółdzielni mieszkaniowych.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Przekazuj informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy !

  Więcej w zalączeniu:

SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury aptek w 2017 roku

W załączniku uchwała Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w Powiecie Sulęcińskim w 2017 roku.

"Aktywnie po integrację"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na integracyjny rajd i turniej gier planszowych "Grzybobranie i inne granie".

Plakat w załączeniu

"Integracja niepełnosprawnych - możliwości i szanse"

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sulęcinie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie zapraszają na wojewódzką konferencję metodyczną "Integracja niepełnosprawnch - możliwości i szanse", która odbędzie się 03.11.2016 r. w Ośrodoku Kormoran w Sulęcinie.

Czytaj załącznik.

Ogłoszenie Starosty Sulęcińskiego

Starosta Sulęciński ogłasza nabór kandydatów w celu uzupełnienia składu członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj załącznik.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w referacie komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta