Powiat Sulecinski

<     >

Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

 

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Najnowsze aktualności

Aktualności

Mirek zawojował Warszawę

25-09-2013

Mirek zawojował Warszawę

Mirosław Nadobnik, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie  znalazł się w gronie głównych laureatów  XIII finału ogólnopolskiej kampanii  profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł". Finał miał miejsce 18 września w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

Na uroczystości finałowej zgromadzili się laureaci naród głównych w konkursach kampanijnych, ich rodziny, nauczyciele oraz przedstawiciele samorządów z różnych stron Polski. W uroczystej gali uczestniczyła delegacja SOSW w Sulęcinie: laureat pod opieką rodziców, grupa wyróżnionych w kampanii uczniów, dyrektor szkoły Krystyna Tylczyńska, nauczyciel plastyki oraz koordynator miejsko - gminnej kampanii z ramienia GKRPA w Sulęcinie Aldona Żuk. Główny cel tegorocznej kampanii  ZTU to zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych, poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym, umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej rzeczywistości i zdolności do „zarażania" tym innych. Kampania pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i pasje oraz zachęca do współpracy z rówieśnikami. Pierwszy etap kampanii ZTU 2013 był to czas konkursów indywidualnych. W  SOSW w Sulęcinie uczniowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w konkursach plastyczno-literackich. W tegorocznej XIII -tej już   kampanii, kapituła ZTU szczególnie doceniła osiągnięcia i prace plastyczne niepełnosprawnego ruchowo Mirka, któremu przyznano nagrodę specjalną. Mirek, który tworzy bez rąk i nóg, został doceniony za talent plastyczny, wysiłek włożony  za całoroczny udział w konkursach kampanii, wytrwałość, niezłomną wiarę we własne siły i pogodę ducha. Wyjątkowe prace plastyczne Mirka powstały na zajęciach kształtujących kreatywność  oraz arteterapii pod opieką artystyczną nauczycielki Moniki Stegeman. W nagrodę Mirek otrzymał cenną nagrodę - laptop hybrydę, który odebrał z rąk przedstawicieli Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uczniowie SOSW, którzy zostali także laureatami w tegorocznej kampanii to Paweł Łykowski i  Estera Kłosińska z gimnazjum (konkurs plastyczny „Dzielę się pięknem") oraz Małgorzata Ziędalska z I kl. SP (konkurs plastyczny „Na tropie piękna"). Podczas finału laureaci wszystkich konkursów otrzymali wymarzone, atrakcyjne nagrody, a ich opiekunowie oraz szkoły dyplomy i gratulacje. Wręczone zostały także stypendia przyznane dla zwycięzców konkursu Szukamy Młodych Mistrzów - Lokalni liderzy, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. Po raz kolejny w ramach kampanii została wyłoniona Kapituła Trzeźwego Umysłu, w skład której weszli najbardziej aktywni i kreatywni lokalni koordynatorzy tej edycji - nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele samorządów. Inicjatorem i koordynatorem tej cennej społecznie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Po raz kolejny kampanię honorowym patronatem objęli:  Minister Edukacji Narodowej, Minister Sportu i Turystyki, Komendant Główny Policji, a także w tym roku Polskie Stowarzyszenie Alumni, działające przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Uroczystość zaszczycili m in.:  Prezes  Fundacji „Trzeźwy Umysł" Piotr Adamski, przedstawiciele Ambasady USA, zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego  podinsp. Rafał Kozłowski, nadkom. Dorota Dąbrowska-Babor - ekspert Wydziału Prewencji KGP i wiele innych osobistości. Uroczystość uświetnił dziennikarz TVN 24   - Jakub Porada, który poprowadził finał żywo, szeroko komentując osiągnięcia zwycięzców. Pobyt w Centrum Olimpijskim w Warszawie i piękne nagrody to nie jedyna atrakcja, jaka spotkała uczniów Ośrodka. Zwiedzili oni również Centrum Nauki Kopernik oraz zobaczyli wiele ciekawych miejsc w stolicy. Był to dzień pełen wrażeń, emocji i niezapomnianych przeżyć, które na długo pozostaną w pamięci uczniów, rodziców i opiekunów. Tak więc - trzynastka okazała się szczęśliwa! Serdecznie gratulujemy finaliście, jego rodzicom i opiekunowi oraz pozostałym laureatom, nie kryjąc jednocześnie dumy ze szczególnych osiągnięć naszych uczniów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Krystyna Tylczyńska

 

 

   

Galeria

OGŁOSZENIA

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Sulęcińskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r.
Więcej informacji w zakładce organizacje pozarządowe, konkurs ofert - realizacja zadania publicznego.

 

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019r. art. 8a w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej( tj. Dz.U.2017 poz. 2030) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, które obejmuje w szczególności:

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Sulęciński zaprasza do wzięcia udziału w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sulęcinie przy ul. Szpitalnej 1.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta