Powiat Sulecinski

<     >

Projekt Modernizacja

Projekt Modernizacja

Powiat Sulęciński informuje, że w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie rozpoczęto realizację projektu pod nazwą „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Sulęcińskim"

 

Najnowsze aktualności

Aktualności

Scalanie w Powiecie Sulęcińskim-podsumowanie

01-10-2018

Scalanie w Powiecie Sulęcińskim-podsumowanie
28 września br. odbyło się spotkanie podsumowujące działania realizowane w ramach projektów pn.:„Scalanie gruntów wraz zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice" oraz „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc". Na realizację tego zadania Powiat pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie IV: Inwestycje w środki trwałe, poddziałanie: wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa (scalanie gruntów).
W spotkaniu udział wzięli m.in.: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Geodeta Wojewódzki Roman Bąk, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego Aleksander Bońka, Dyrektor WBGiTR Stanisław Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Sulęcińskiego Tadeusz Dąbroś, Starosta Sulęciński Adam Basiński, Wicestarosta Sulęciński Tomasz Prozorowicz, Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Drogownictwa i Porządku Publicznego Grzegorz Zawadzki, Wójt Gminy Krzeszyce Stanisław Peczkajtis, Z-ca Wójta Gminy Słońsk Beata Sroka, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego Michał Kruczkowski, Przewodniczący Komisji Doradczej Gminy Słońsk Franciszek Jamniuk  oraz właściciele firm, którzy wykonali zadania w ramach projektów scaleniowych.

Celem realizowanych działań była poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz poprawa warunków pracy i życia rolników w wyniku wykonania nawierzchni utwardzonej dróg transportu rolnego. Celem szczegółowym dla poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Galeria

OGŁOSZENIA

Opieka wytchnieniowa-edycja2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie, w związku z zamiarem przystąpienia do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019, ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poszukuje psychologa/terapeutę, pielęgniarza/rehabilitanta i dietetyka.
SPRAWY SPOŁECZNE

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli.

PRZEWODNIK INTERESANTA

Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

UWAGA!!!! od dnia 01.06.2018 r. obsługa klientów w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska będzie odbywać się wg poniższego harmonogramu:

Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa -------------
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.30

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta