Powiat Sulecinski

<     >

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Aktualności

Konkurs "O Złoty Abakus Starosty"

13-03-2017

Konkurs

„Matematyka jest królową wszystkich nauk ....."
Tak pisał o tej dziedzinie Jan Śniadecki w swoim dziele z 1818 roku.
Chcąc podkreślić wyjątkowość tej nauki ścisłej w marcu ustanowiono kilka świąt: Światowy Dzień Liczby Pi, Światowy Dzień Matematyki oraz Dzień Polskiej Statystyki. Dlatego już od kilku lat właśnie w marcu w naszej szkole odbywa się turniej matematyczny

dla osób uzdolnionych w tym kierunku oraz pasjonatów królowej wszystkich nauk. Do udziału w Powiatowym Konkursie Matematycznym „O Złoty Abakus Starosty" zaproszone zostały wszystkie szkoły z terenu Powiatu Sulęcińskiego. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych sprawdzili swoją wiedzę matematyczną w dniu 10 marca. We współzawodnictwie wzięli udział uczniowie, którzy zostali wyłonieni drogą eliminacji szkolnych. Po przybyciu i poświadczeniu swojej obecności, uczestnicy wraz z opiekunami byli kierowani na aulę, gdzie odbyło się uroczyste powitanie przez pana Adama Basińskiego - Starostę Sulęcińskiego oraz panią Aleksandrę Jasicką - Dyrektora I LO. Omówiono również poszczególne etapy konkursu. Następnie uczniowie uczestniczący w rywalizacji zostali skierowani do gabinetów, gdzie przystąpili do rozwiązywania zadań konkursowych. Uczestnicy ze szkół podstawowych mieli 75 minut, a z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych 90 minut, na poradzenie sobie ze skomplikowanymi pytaniami. Po wypełnieniu kart odpowiedzi uczestnicy mogli zrelaksować się przy ciekawym filmie edukacyjnym, wyświetlanym w auli naszej szkoły. Otrzymali również słodki poczęstunek i napoje, zaś nauczyciele przystąpili do sprawdzania prac zawodników.

W drugiej części spotkania, w czasie której podsumowano konkurs i ogłoszono wyniki zmagań, udział wziął pan Tomasz Prozorowicz - Wicestarosta Sulęciński.
W VIII Powiatowym Konkursie Matematycznym "O Złoty Abakus Starosty" wyróżniono następujące szkoły:
• W kategorii "Szkoły podstawowe":
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Krzeszycach
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Sulęcinie
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Torzymiu
• W kategorii "Szkoły gimnazjalne":
I miejsce - Gimnazjum w Sulęcinie
II miejsce - Gimnazjum w Słońsku
III miejsce - Gimnazjum w Torzymiu
• W kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne"
I miejsce - I LO w Sulęcinie
II miejsce -ZSLiZ w Sulęcinie

Wyniki indywidualne przedstawiają się następująco:
• W kategorii "Szkoły podstawowe":
I miejsce - Olga Barwińska - Szkoła Podstawowa w Torzymiu
II miejsce - Nikola Jaster - Szkoła Podstawowa w Krzeszycach, Natalia Kruszakin- Szkoła Podstawowa w Krzeszycach, Maciej Śliwiński - Szkoła Podstawowa w Lubniewicach
III miejsce - Zuzanna Rajman - Szkoła Podstawowa w Sulęcinie
• W kategorii "Szkoły gimnazjalne":
I miejsce - Adam Keklak - Gimnazjum w Sulęcinie
II miejsce - Agata Bączyńska - Gimnazjum w Sulęcinie
III miejsce - Kacper Wiącek - Gimnazjum w Słońsku
• W kategorii "Szkoły ponadgimnazjalne":
I miejsce - Karol Baszuk - I LO w Sulęcinie
II miejsce - Karolina Kupisz- I LO w Sulęcinie
III miejsce - Elżbieta Warkocz- I LO w Sulęcinie.
Bardzo się cieszymy, że konkurs „O Złoty Abakus Starosty" cieszy się tak dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Jesteśmy wdzięczni organizatorom za to, że umożliwiają nam wykazanie się w dziedzinie matematyki. Po raz drugi w tym roku szkolnym dumą napawa nas fakt, że uczniowie naszego Liceum zdobyli najwyższe miejsce na podium w konkursie powiatowym w kategorii „Szkoły ponadgimnazjalne". Nasi matematycy swoją wiedzą potwierdzili, że statuetka Złotego Abakusa Starosty należy się właśnie nam, czyli I LO w Sulęcinie.
Wszystkim laureatom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok
do ponownej matematycznej rywalizacji w murach naszej szkoły.

Roksana Rurarz Ib
Zuzanna Moręgiel II b

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora PUP w Sulęcinie

Z dniem 14 lutego 2018 r. Starosta Sulęciński powołał panią Jolantę Zabłocką na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Jolanta Zabłocka spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. (zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej), wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.)

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 6 i 20
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta