Powiat Sulecinski

<     >

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

W naszym urzędzie można zapłacić kartą płatniczą i telefonem.

Starostwo Powiatowe uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.
Scalanie gruntów - Ownice

Scalanie gruntów - Ownice

 

logotypy_na_scalanie_7185_02

 

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Ownice".

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

Scalanie gruntów - Krępiny i część Krzeszyc

 

logotypy_na_scalanie_7185_01

 

Powiat Sulęciński realizuje obecnie projekt pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i części Krzeszyc".

 Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna


   

 

   

 

 

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie

Powiat Sulęciński informuje, że rozpoczęto realizację projektu pod nazwą: „Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sulęcinie".

Aktualności

Konkurs Ortograficzny "O Złote Pióro Starosty"

10-03-2017

Konkurs Ortograficzny

"O mowo złota, ty ziele rodzime..."

7.03.2017 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie odbył się XVI Powiatowy Konkurs "O Złote Pióro Starosty". W tegorocznych zmaganiach z ortografią udział wzięli uczniowie z terenu Powiatu Sulęcińskiego, reprezentujący szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne.

Nagrody przyznawane były w dwóch kategoriach: dla szkół oraz indywidualne dla uczestników.
W kategorii Szkoły klasyfikacja przedstawiała się następująco:
• Szkoły Podstawowe:
- I miejsce - Szkoła Podstawowa w Krzeszycach,
- II miejsce- Szkoła Podstawowa w Sulęcinie,
- III miejsce - ex aequo Szkoła Podstawowa w Torzymiu i Szkoła Podstawowa w Wędrzynie.
• Gimnazja:
- I miejsce - Gimnazjum w Torzymiu,
- II miejsce - Gimnazjum w Sulęcinie,
- III miejsce- Gimnazjum w Lubniewicach.
• Szkoły ponadgimnazjalne:
- I miejsce- I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie,
- II miejsce- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie.
W kategorii uczestników ocenianych indywidualnie:
• Szkoły Podstawowe:
- I miejsce - Hanna Grzegorek (Szkoła Podstawowa w Sulęcinie),
- II miejsce - Maria Martin (Szkoła Podstawowa w Krzeszycach),
- III miejsce - Jakub Jacniacki (Szkoła Podstawowa w Krzeszycach).
• Gimnazja:
- I miejsce - Agata Bączyńska (Gimnazjum w Sulęcinie),
- II miejsce - Bartłomiej Traczyk (Gimnazjum w Torzymiu),
- III miejsce - Oliwia Kowalczyk (Gimnazjum w Torzymiu).
• Szkoły ponadgimnazjalne:
- I miejsce - Nikola Chomicka (I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie),
- II miejsce - Małgorzata Pawlus (I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie),
- III miejsce - Katarzyna Moręgiel (I Liceum Ogólnokształcące w Sulęcinie).
W zmaganiach wzięło udział ponad 40 uczniów. Jesteśmy pełni podziwu dla osób, które zdecydowały się przystąpić do konkursu i sprawdzić swoja znajomość języka polskiego. W dobie Internetu i komunikacji elektronicznej mało kto zwraca uwagę na poprawność językową. Tym bardziej ci, którzy dbają o piękną polszczyznę, zasługują na uznanie.
Dumą napawa nas fakt, że uczennice naszego liceum udowodniły, że są mistrzyniami pióra i sprawiły, że Złote Pióro Starosty przypadło właśnie nam, czyli I LO w Sulęcinie.
Wszystkim laureatom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do uczestnictwa w przyszłorocznym konkursie.
Zuzanna Moręgiel
Ewa Zadwórna

 

Galeria

OGŁOSZENIA

Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora PUP w Sulęcinie

Z dniem 14 lutego 2018 r. Starosta Sulęciński powołał panią Jolantę Zabłocką na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie. Pani Jolanta Zabłocka spełniła wymagania formalne zamieszczone w ogłoszeniu Starosty Sulęcińskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. (zarządzenie Nr 16/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sulęcinie oraz powołania komisji konkursowej i określenia regulaminu prac komisji konkursowej), wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.)

 

Konsultacje Społeczne

W dniu 3 października br. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy Powiatu Sulęcińskiego w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Konsultacje przeprowadzone zostały w trybie Uchwały Nr 132/306/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 25 września 2017 r. W wyniku konsultacji nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu.
SPRAWY SPOŁECZNE

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Dyżury pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Sulęcińskiego w Sulęcinie przy ul. Witosa 49 w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

Dyżury w godzinach 08:30 - 15:00
styczeń : 9 i 23
luty: 6 i 20
marzec: 6 i 20
kwiecień: 10 i 24
maj: 8 i 22
czerwiec: 5 i 19

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane przez podmioty zawarte w załączonej tabeli. Na terenie województwa lubuskiego, zmianie ulegnie miejsce wykonywania świadczeń w Gorzowie Wielkopolskim.

PRZEWODNIK INTERESANTA

SKARGI I WNIOSKI

W sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów:

 

STAROSTA SULĘCIŃSKI
w poniedziałki od godz. 15.00-17.00
(ul. Lipowa 16, I piętro, pokój nr 210)

INTERNETOWY SYSTEM UMAWIANIA WIZYT

Przeczytaj załącznik z instrukcją internetowego systemu umawiania w wydziale komunikacji.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszej Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Jest to najszybsza i najwygodniejsza forma komunikacji interesanta